61%
Questions marked with a * are required Exit Survey
 
 

Sizi Yrd. Doç. Dr. Zehra Hatipoğlu ve Prof. Dr. Dilek Özcengiz tarafından yürütülen “Türkiye’de yenidoğan ve pediyatrik olgularda intraoperatif mekanik ventilasyon stratejilerinin değerlendirilmesi ” başlıklı anket çalışmasına davet ediyoruz. Bu çalışmanın amacı, günlük çalışma pratiğinde anestezi uzmanları ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerin yenidoğan ve pediyatrik olgularda intraoperatif mekanik ventilasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir. Bu anket çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu anketi yanıtlamanız, çalışmaya katılım olarak yorumlanacaktır. Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. 

 
 
 
* 1. Yaşınız
 
 
* 2. Cinsiyetiniz
 
 
* 3. Ünvanınız
 
 
* 4. Kaç yıllık uzmansınız?
   
 
 
* 5. Uzmanlık eğitiminizi hangi kurumda tamamladınız?
 
 
* 7. a. Halen çalışmakta olduğunuz il 
 
 
* 7. b. Halen çalışmakta olduğunuz ilçe
   
 
 
*

8.Çalıştığınız kurum hangisidir?

 
 
* 9.Hangi anestezi bölümlerinde kendinizi daha fazla donanımlı görüyorsunuz?  
 
Pediatrik anestezi
 
Göğüs Kalp Damar anestezisi
 
Obstetrik anestezi
 
Beyin cerrahisinde anestezi
 
Transplant anestezisi
 
Diğer
 

 
 
* 10. Hangi anestezi bölümlerinde daha ileri eğitim almak istersiniz?
 
Pediatrik anestezi
 
Göğüs Kalp Damar anestezisi
 
Obstetrik anestezi
 
Beyin cerrahisinde anestezi
 
Transplant anestezisi
 
Diğer
 

 
 
* 11.Son 2 yılda katıldığınız bilimsel toplantı sayınızı lütfen belirtiniz.
   
 
 
*

12. Bu bilimsel toplantılarda pediatrik anestezi ile ilgili oturum ve /veya kurslara katıldınız mı?

 
 
Yılda kaç yenidoğan, infant ve pediatrik hastaya anestezi uyguluyorsunuz? Aşağıdaki şıkları sırası ile doldurunuz.
 
 
 
*

13. a. Bir yılda yenidoğan hastaya uyguladığım anestezi sayısı


   
 
 
* 13. b. Bir yılda infant hastaya uyguladığım anestezi sayısı
   
 
 
* 13. c. Bir yılda pediyatrik hastaya uyguladığım anestezi sayısı
   
 
 
* 13. d. Bir yılda erişkin hastaya uyguladığım anestezi sayısı
   
 
 
* 14.Günlük çalışma planınızda en sık hangi pediatrik yaş aralığına anestezi uyguluyorsunuz? Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.
 
0-1 ay
 
1 ay-1 yaş
 
1-6 yaş
 
6-10 yaş
 
10 yaş üzeri

 
 
* 15.Yenidoğanda intraoperatif dönemde mekanik ventilasyon modlarından hangisini uyguluyorsunuz? Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.
 
Hacim kontrollü ventilasyon modları
 
Basınç kontrollü ventilasyon modları
 
Basınç destekli ventilasyon
 
Spontan ventilasyon
 
Diğer
 

 
 
* 16.Yenidoğanda tercih ettiğiniz tidal volüm ne kadardır?
 
 
* 17. Yenidoğanda solunum sayısı/dakika kaç ayarlıyorsunuz?
 
 
* 18.Yenidoğanda mekanik ventilasyon uygulamasında pozitif end-ekspiratuar basınç (PEEP) uyguluyor musunuz?